Коллекция Venus

446 Laccato Bianco

446 Laccato Bianco

техническая информация

LACCATO BIANCO
Cassa/Door post: R40
Coprifilo/Finishing List: 88x30

доля:
mail